Energie, organisatie en duurzaamheid

TPA adviseurs verricht onderzoek en advisering op het gebied van energie, energie effiiency en verduurzaming.

Wij adviseren bedrijven en organisaties over verduurzaming van processen, installaties en systemen in de industrie en gebouwde omgeving, met energie efficiency en duurzaamheid als speerpunten.

We bieden innovatieve, betrouwbare en creatieve oplossingen waarin we bedrijfskundige en technische expertise samenbrengen.