Diensten

TPA levert gespecialiseerde diensten op het gebied van energie, duurzaamheid en organisatie.  Duurzaamheid kent vele gezichten: als bedreiging door klimaatverandering en uitputting van grondstoffen en als serieuze businesskans door verbetering van leefomgeving en nieuwe producten en diensten. Klanten, medewerkers en investeerders vragen maatregelen van ondernemingen en andere partijen om hun broeikasgassen terug te dringen. En duurzamer te gaan opereren.

TPA levert bijdragen aan verduurzaming op gebieden die er toe doen: de energieproductie en verbruik bij (productie)bedrijven en organisaties, in de bestaande bouw en bij nieuwbouwprojecten, bij de inrichting van wegen en terreinen, en bij het organiseren van duurzaamheid bij organisatie en bedrijven. Van werkvloer tot en met directiekamer, van producent tot en met afnemer, van grondstof tot en met inzameling en verwerking aan toe.

Altijd met de focus op economisch duurzame oplossingen, waarmee duurzaamheid niet een eenmalig onderwerp is, maar daadwerkelijk en langdurig(er) duurzaamheid brengt. Wij richten ons op de volgende thema’s en onderwerpen:

  • energie-efficiency en klimaat bij bedrijven en instellingen,
  • duurzaam bouwen en duurzaam vastgoed,
  • duurzaamheid en organisatie in bedrijf en in beleid.