Kennisnetwerk Efficiente Elektrische Aandrijfsystemen

TPA bv - energie organisatie en duurzaamheidDit kennisnetwerk is recent gestart op initiatief van Agentschap NL. Doel is om met vertegenwoordigers van branche-organisaties FEDA en Uneto-VNI en met voorzitters van 2 werkgroepen van aandrijftechnologie bedrijven het netwerk de komende periode vorm te geven. De eerste aandacht gaat uit naar de marketing van efficiente aandrijvingen en het verbeteren van de kennisoverdracht naar de industriele gebruikers van aandrijftechnologie. Om zo het enorme besparingspotentieel beter toegankelijk te maken en meer vraag naar dit soort efficiente schone technologie te genereren.